GoGreen återkallar boveteflingor i paket om 250 g med bäst-före-datum 2017-08-18 och 2017-11-04. (Datumen anges antagligen som 18-08-2017 respektive 04-11-2017 på paketen.) Anledningen är att man har upptäckt halter av gluten som överskrider EU:s gränsvärde för glutenfria produkter (20 ppm). Därmed kan de vara skadliga för personer som inte tål gluten. Paketen har bara sålts i Sverige, och försäljningen ska nu vara stoppad hos GoGreens återförsäljare.

Läs mer på GoGreens hemsida.

Återigen är bovete i blickfånget när det gäller för höga halter av gluten i produkter som borde vara helt glutenfria. Jag har skrivit om detta tidigare – se till exempel följande tre länkar:
Larm i Finland 3 januari 2017
Ingen kan garantera 0 ppm gluten 2015 och 2016
Artikel i CeliakiForum 2015

Margareta Elding-Pontén, 13 januari 2017

GoGreen Boveteflingor 250 g
Bäst före 2018-08-18 och 2017-11-04 kan innehålla för höga halter av gluten och återkallas