Kort svar: DET BEROR PÅ TILLVERKNINGSMETOD. (Om det står maltextrakt i ingrediensförteckningen ska det vara glutenfritt. Men om det står att det är gjort av vete, korn eller råg beror det på tillverkningsmetod.)

Långt svar: MALTEXTRAKT KAN VARA ANTINGEN GLUTENFRITT ELLER ICKE-GLUTENFRITT. Se resterande text.

Maltextrakt kan tillverkas av olika spannmål, och märkningen i ingrediensförteckningen blir då olika. Detta står tydligt i de nya riktlinjerna för nutritionsbehandling vid celiaki, som vi tog fram och som publicerades i januari – se bild med klipp från s. 6:

Om maltextraktet tillverkas av spannmål, som INTE innehåller gluten (ris, majs, etc), blir maltextraktet glutenfritt. Då får det också stå som enbart maltextrakt i ingrediensförteckningen. Då är det lugnt för en person med celiaki.

Om maltextraktet tillverkas av spannmål, som INNEHÅLLER gluten (vete, korn, råg etc), beror glutenhalten i maltextraktet på tillverkningsmetoden. Viktigt att komma ihåg är att med EU:s Informationsförordning från 2014 MÅSTE det gluteninnehållande sädesslaget stå framhävt i ingrediensförteckningen – även om maltextraktet är tillverkat så att det är glutenfritt. (Som exempel måste vete framhävas i glutenfri vetestärkelse – tex som glutenfri VETEstärkelse.)

Ingredienslexikon är mycket bra men tyvärr är inte appen uppdaterad med Informationsförordningens märkningsregler (i alla fall inte på min Android, där senaste appen är från 2012). Jag vet inte om den nyaste tryckta versionen (från 2015?) är uppdaterad med dem.

Det vanligaste är att maltextrakt görs från sädesslaget korn. I så fall måste det alltså i ingrediensförteckningen stå som till exempel KORNmaltsextrakt, maltextrakt av KORN eller maltextrakt (KORN) – även om det är glutenfritt.

Beroende på tillverkningsmetod blir GLUTENHALTEN OLIKA HÖG. Kornmaltsextrakt är vanligt i öl. För glutenfri öl behandlas kornmaltsextraktet så att det blir kontrollerat glutenfritt.

KORNmaltsextrakt är alltså inte alltid glutenfritt. Men om det ingår i en glutenfri produkt, är det naturligtvis ett glutenfritt KORNmaltsextrakt som ingår. I andra produkter kan innehållet av KORNmaltsextrakt vara så låg att glutenhalten i själva produkten blir väldigt liten – men det vet man tyvärr inte om man inte kontaktar producenten.

Coeliac UK förklarar detta rätt bra i dessa två länkar om just KORNmaltsextrakt:
Om kornmaltsextrakt
Vad är kornmaltsextrakt?

Om det däremot står bara maltextrakt i ingrediensförteckningen, ska det vara framställt från ett spannmål utan gluten och alltså vara glutenfritt.

Margareta Elding-Pontén, 11 juni 2020

Välkommen att följa mig på Facebook och Instagram!